1. Wybierz miejsce i termin

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu najbliższych 15 minut w godzinach pracy naszych salonów.

2. Dane zamawiającego
3. Kilka informacji o Twoim zwierzaku
4. Sposób płatności
5. Zgody i akceptacje

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych i właściciela serwisu Pethelp sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Niemcewicza 17/11 02-306 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod Nr 0000739662, kapitał zakładowy 120.000,00 zł, NIP 951-24-62-441, REGON 380163584. w celach związanych z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy. Więcej informacji zostało zawartych w polityka prywatności.